Ending

Terminated: 2 weeks, 5 days ago

Happened

TVP zaciąga kredyt

You didn't participate.

Best players

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+