Terminated: 4 months, 3 weeks ago
24
4

You didn't participate.

Według corocznego raportu przeprowadzanego przez ośrodek PBS, średnie wydatki polskiej rodziny na święta Bożego Narodzenia w 2016 r. przekraczają 750zł.

(W roku 2015 wg PBS na zlecenie firmy Provident średnie wydatki wynosiły 822zł, prognozowany jest spadek o 100zł)

Termination: 30 December 2017

Related events

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+