Terminated: 3 months ago
3
21

You didn't participate.

Przed 3 października 2017 roku zarząd przynajmniej jednego z banków (będących główną działalnością grup wymienionych poniżej) ogłasza upadłość.

Banki objęte zakładem:
- Deutsche Bank
- HSBC
- JP Morgan Chase
- Citigroup
- ING Bank
- Unicredit Group
- Barclays
- BNP Paribas
- Credit Agricole
- Santander

Termination: 19 October 2017

Related events

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+