Estimated closure: 1 month, 1 week from now
138
200

W sobotę 25.11.2017 kierownictwo w partii Nowoczesna objęła Katarzyna Lubnauer. Wraz z objęciem przez nią stanowiska pojawiły się głosy, że partia Nowoczesna może wpaść w poważne kłopoty finansowe. Zmiana lidera może znacznie przełożyć się na pozyskiwanie funduszy - czym do tej pory zajmował się Ryszard Petru, a co po usunięciu go ze stanowiska stawia pod znakiem zapytania jego dalsze aktywne zaangażowanie w tym zakresie. Nowoczesna na swoje funkcjonowanie przeznacza rocznie ok. 4,5mln zł (A.Stankiewicz portal Onet). Pojawiły się prognozy że partia może zbankrutować w ciągu roku.
Zakład zostanie rozstrzygnięty jeśli partia .Nowoczesna zbankrutuje, rozwiąże swoją działalność ze względu na brak środków na utrzymanie struktur.
Przewidywana data rozstrzygnięcia: koniec października 2018

Estimated closure: 31 October 2018

Related events

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+