Terminated: 3 months, 2 weeks ago
6
6

You didn't participate.

Zgodnie z zaproponowanym przez posłów PiS projektem nowelizacji Kodeksu Wyborczego sejm mógłby odwołać obecny skład PKW oraz wybrać 7 na 9 jej członków. Do tej pory członkowie byli delegowani przez SN, TK oraz NSA. Projekt nowelizacji zakłada pokrycie kadencji członków PKW z kadencja sejmu.

Termination: 3 February 2018

Related events

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+