Estimated closure: 4 months, 1 week from now
45
63

Trwa rządowa ofensywa związana z tworzeniem nowych form wsparcia dla przedsiębiorców i start-upów, w tym utworzenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W tym samym czasie Klub Jagielloński zaczął organizować lobby zwolenników deglomeracji, które za cel stawia sobie rozwój debaty nad przenoszeniem i lokowaniem części urzędów państwowych poza Warszawą. W związku z tym pojawił się pomysł umiejscowienia wspomnianego Rzecznika w Nowym Sączu, co poparli lokalni przedsiębiorcy oraz parlamentarzyści z sejmowej Komisji Deregulacji.
Zakład zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, jeżeli do końca lipca Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zostanie ulokowany w Nowym Sączu.

Estimated closure: 31 July 2018

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+