Terminated: 4 months ago
12
33

You didn't participate.

Wicepremier Ukrainy Paweł Rozenko udzielił wypowiedzi, w której stwierdził, że uzależnia on wznowienie ekshumacji na Ukrainie, m.in. od zmiany ustawy o IPN. Chodzi tu o ekshumacje związane z badaniami prowadzonymi przez Polaków w sprawie Rzezi Wołyńskiej, które zostały wstrzymane w zeszłym roku na żądanie władz Ukrainy. W związku z wypowiedzią ukraińskiego polityka Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyraził głębokie zaniepokojenie tymi słowami i wezwał Rozenko do dwustronnych rozmów i wycofania się z tego stwierdzenia.

Termination: 16 March 2018

Related events

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+