Estimated closure: 3 months, 2 weeks from now
270
100

Ministerstwo Sprawiedliwości w październiku 2017 przedstawiło projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Projekt przewiduje m.in. takie rozwiązania, jak rekompensatę w wysokości do 20% wartości mienia przejętego przez państwo po 1944 r., czy zakaz zwrotów w naturze i handlu roszczeniami. Szacunkowy koszt jej skutków wyniósłby od 10 do 15 mld zł. Kilka tygodni temu Projekt ustawy został skierowany przez ministra sprawiedliwości pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, który uznał że zapisy projektu budzą wątpliwości pod względem możliwości budżetu państwa oraz zgodności z prawem polskim oraz międzynarodowym.
Po wejściu niniejszej ustawy w życie moc obowiązywania stracą m.in.: dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz tzw. dekret Bieruta, nacjonalizujący warszawskie grunty

Zakład zostanie rozstrzygnięty pozytywnie jeśli do października 2018 zostaną podjęte prace legislacyjne nad ustawą ws. reprywatyzacji.

Estimated closure: 31 October 2018

Related events

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+