Estimated closure: 5 months, 2 weeks from now
69
22

Konstytucja Japonii została przyjęta dnia 7 października 1946 r. a jej treść została w dużej mierze podyktowana przez Głównodowodzącego Sojuszniczych Wojsk Okupacyjnych w Japonii gen. Douglasa MacArthura. Potrzeba przyjęcia konstytucji z 1946 r. wynikła z porażki Japonii w II Wojnie Światowej i konieczności udemokratyzowania strony pokonanej. Art. 9 tejże konstytucji przewiduje wyrzeczenie się wojny, a także zabrania Japonii posiadania sił zbrojnych mogących służyć w wojnie. Jednakże ze względu na agresywną politykę międzynarodowej prowadzoną przez Chiny, w szczególności w zakresie zgłaszanych przez Państwo Środka roszczeń do obszaru Morza Południowochińskiego, oraz powtarzających się prób rakiet dalekiego zasięgu prowadzonych przez Koreę Północną, pojawiają się pomysły zmiany konstytucji. Pozwoliłoby to na zastąpienie Japońskich Sił Samoobrony regularną armią i rozbudowę potencjału militarnego Japonii. Olbrzymim zwolennikiem takiego rozwiązania jest obecny premier Japonii Shinzo Abe. Jak pokazują sondaże społeczeństwo jest gotowe w referendum poprzeć zmianę ustawy zasadniczej.

Zakład zostanie pozytywnie rozstrzygnięty, jeśli w 2018 r. dojdzie do zmiany art. 9 konstytucji Japonii.

Estimated closure: 31 December 2018

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+