Waiting to be resolved
29
5

Najpierw wprowadzono podatek handlowy. Następnie nową daninę nałożono na banki. Wiele kontrowersji wzbudza pomysł wprowadzenia opłaty paliwowej, która z dużym prawdopodobieństwem przełoży się na wzrost cen. Głośno krytykowany jest również pomysł daniny solidarnościowej, którą zapłacić mieliby najbogatsi na rzecz niepełnosprawnych.

Czy kolejne daniny wprowadzane przez rząd wywołają masowe niezadowolenie społeczne, które przerodzi się w protest przeciwko nowym podatkom?

Zakład zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, jeżeli w wyznaczonym czasie dojdzie do protestu w sprawie nowych podatków.

Estimated closure: 26 June 2018

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+